سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
دوست داشتن اولیای خداوند متعال، واجب است . همچنین، دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری از آنان وپیشوایانشان، واجب است . [امام رضا علیه السلام]